Kết quả tìm kiếm

  1. Cb3HY

    Hãy nói về những lần đạp nhầm chân GA của các cụ!

    Hự. Cháu mới học lx được hơn 3 tháng. Hôm trước cầm em Cẩm ly của ông anh zai lên Thái Nguyên, đang tiến lên chút để chuẩn bị lùi quay đầu, thay vì đạp phanh vì gần kịch tường trước mặt cháu lại nhầm sang chân ga, lút cán, may quá là chân côn đang kịch sàn, xe gào ầm lên mà ông bác đang đứng đợi...
  2. Cb3HY

    Mới cưới e này!

    Mừng cụ! Nhìn mê quá.
Top