Kết quả tìm kiếm

  1. B

    [Funland] Lại là ngoại tình ạ

    B- Các bài viết không được khuyến khích, xóa không có thông báo: 1- Với các topic bị trùng chủ đề, các topic tạo sau sẽ bị loại bỏ hoặc gộp vào topic đã được tạo trước đó. 2- Các bài viết chỉ đưa 1 đường link hoặc điểm tin từ nguồn khác mà không có chính kiến, lập trường của người lập thread...
Top