Kết quả tìm kiếm

  1. hue0894

    [CCCĐ] "Ba Vàng trong tôi là......",đẹp lắm!

    Một góc chùa Ba Vàng Cho đến nay, vẫn chưa có câu trả lời chính xác chùa Ba Vàng được khai sơn từ khi nào. Theo nội dung khắc trên cây hương đá trước cửa chùa thì chùa xưa được dựng vào năm Ất Dậu, triều vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh (tức năm 1706). Tuy nhiên, căn cứ vào những dấu tích di...
Top