Kết quả tìm kiếm

  1. B

    [Công nghệ] Bồn tách mỡ,bồn tách dầu mỡ

    Bồn tách mỡ,bồn tách dầu mỡ gia đình,nhà hàng. Hằng ngày nhà bếp (nhà hàng,quán ăn,cafe,căn teen …..) là nơi phát sinh ra một lượng lớn Dầu và Mỡ,Chất béo (Fats,Oils,Grease-FOG). Dầu và Mỡ,Chất béo là nguyên nhân chủ yếu làm nghẽn đường ống thoát nước. Sau một thời gian công trình đi vào...
Top