Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Xin ý kiến về la răng oto với ạ

    Vậy à, thế mình phải đi làm bảo hiểm rồi :3
  2. G

    Xin ý kiến về la răng oto với ạ

    Tình hình là em bị một con la răng móp vành, đêm đi về không sao, sáng ra thấy lốp xe bị xịt không hiểu bị làm sao. mang xuống hãng thì nó bảo bị ngoại lực gây ra trong khi nếu theo em hiểu, ngoại lực gây ra với những gì trong ảnh thì lốp xe hay vành phải bị nổ hoặc xước xát chứ đây không có dấu...
Top