Kết quả tìm kiếm

  1. H

    [Thảo luận] Các cụ cho em hỏi sao có nhiều người vá xe trên đường Kim Mã-Ngọc khánh thế ạ?

    Tối nay đi từ Sơn Tây về NCT trên đường ngọc khánh em thấy có đến 3 hay 4 tốp gì đó ngồi vá rất nhiều xe máy. Em kg hiểu vì sao cụ nào giải thích gùm em a!
Top