Kết quả tìm kiếm

  1. tiennam

    Không phải 2 bánh nhưng mà em chả biết cho vào chỗ nào

    Các cụ cho nhà cháu hỏi mua cái xe này có được đăng ký không ạ http://chotroi.vn/bh/Xemchitiet.asp/ID/6295/n/Xe-moto-the-thao-dia-hinh-4-banh
  2. tiennam

    Sonata: xin tư vấn giúp

    Kính các kụ Nhà chau lượn lờ ở OF đã lâu nhưng chưa có dịp nào giao lưu được với các kụ, vì nhà cháu ở xa, các kụ lượng thứ. Sang chơi bên TTVNOL thấy có chị quảng cáo bán em này cháu thích quá nhưng chưa dám quyết vì kiến thức hạn hẹp Kính mong kụ nào đã từng chạy em này chỉ giáo cho nhà...
Top