Kết quả tìm kiếm

  1. adxnguyen

    [Funland] Biên soạn lại SGK, có cần liên tục thay đổi hoàn toàn nội dung hay không

    Thắc mắc này, em rất mong các cụ/mợ khai sáng giùm em, đặc biệt là các cụ mợ làm trong ngành giáo dục hoặc biên soạn các bộ sách mới. Thực tế cho thấy việc biên soạn, đổi mới các bộ sách giáo khoa các cấp học đã và đang gặp rất nhiều vấn đề, không tạo ra được sự nhất quán và ổn định. Năm nào...
Top