Kết quả tìm kiếm

  1. T

    [Funland] Mất ngủ là do

    Theo các Kụ mất ngủ là do cái jì. Theo em mất ngủ một phần do đêm cày ngày ngủ còn lại là do tiếc nhiều thứ quá
  2. T

    [Funland] Giữ bằng mà không lập biên bản

    Kính các kụ .chả là em bị xxx bặt tội cháy đèn cos.em đang vội nên đưa bằng ra cho XXX cầm . đến hôm nay đã là 20 ngày zùi em lên đội 3 lần hỏi thông tin.nhưng XXX cầm bằng củe em bận đi học.không chuyển Biên bản về phòng hành chính mà em đã để số đt liên lạc lại.vậy theo các kụ XXX này cần cái gì
Top