Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Thảo luận Bảo dưỡng 4 vạn xong máy kêu ro ro Kia K3

    Em vừa đi bảo dưõng 4 vạn ở Kia Giải phóng nhưng đi về thấy máy kêu ro ro, kiểu như vòng máy nghe rõ lắm. TRƯớc khi bảo dưỡng thì không bị. Em định mang xe đi kiểm tra lại, cụ nào dính như em không ạ?
Top