Kết quả tìm kiếm

  1. duc1988

    Đóng góp 1 số video kỹ thuật cơ bản, cần thiết khi drift.

    Drift như phim QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM không nhỉ :D
  2. duc1988

    [Thảo luận] Người ngồi ở các hàng ghế phía sau không thắt dây an toàn ... !

    hóng với. vậy là ngồi sau phải bắt buộc thắt dây hay không mấy bác
Top