Kết quả tìm kiếm

  1. suytmatdau164

    Hỏi giá thay lọc gió AB và địa chỉ, tiện thể xin hoặc mua lại đôi gương AB 2011

    Em có con AB 2011 đi được 1v5 rồi, giờ muốn thay lọc gió thì thay ở đâu và giá cả như thế nào ạ??? đợt trược đi được 1V thì em có vào head hỏi thay lọc gió nhưng mấy sếp bảo để 1V6 mới thay (dưới yên xe có ghi như thế), chẳng biết đường nào mà lần, cứ thay cho nó chắc. Tiện thể có cụ nào dư đôi...
Top