Kết quả tìm kiếm

  1. CRV TN

    E hỏi đường đi Am Tiên núi Nưa Thanh Hóa

    Thứ 7 này e có chương trình đi lễ Quan Hoàng Mười, trên đường muốn qua Am Tiên núi Nưa Thanh Hóa. Mấy năm trước e có qua đây rồi nhưng giờ lại quên mất đường :)). E muốn hỏi nhờ các cụ đường tốt nhất từ TP Thanh Hóa đi Am Tiên núi Nưa và đường từ Am Tiên ra QL 1 để vào Vinh ạ. E cảm ơn các cụ...
Top