Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hội xa xứ Ảnh du lịch và những trải nghiệm thú vị trong các chuyến đi của OFer

    Thưa các cụ mợ, mỗi chúng ta thường có nhiều chuyến đi đây đó ,du lịch hoặc công tác..trong đó chúng ta vẫn ghi lại được những hình ảnh đẹp , ấn tượng , những trải nghiệm lý thú nhưng không phải lúc nào cũng đủ dữ liệu để mở một thớt riêng .Được sự khích lệ của lão Túng , em mở thớt này mời các...
Top