Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Thảo luận Mọi người giải thích hộ

    Mọi người đều biết, khi sử dụng đĩa to, líp nhỏ thì đi sẽ nhanh. Nhưng tôi lại đọc thấy các cụ nói : để đi nhanh và xa hơn thì do guồng chân. Và các cụ nói thường đi đĩa 2 líp 4,5,6 ( đối với xe 3 đĩa, 8,9 líp). Vậy ngu ý của tôi là, nếu đi đường bằng, ngắn thì 1 líp, 1 đĩa với 3 đĩa, 9 đĩa cũng...
  2. T

    Thảo luận Nhờ mọi người tư vấn mua xe đi làm.

    Tôi muốn mua xe đi làm. Xe có chắn bùn, gác ba ga. Tôi cao 1.63m, nặng 62kg. Làm gần kết hợp đi chơi. Cảm ơn nhiều.
Top