Kết quả tìm kiếm

  1. D

    bảo trì hệ điều hòa không khí A/C

    Hệ thống điều hòa không khí thường ít khi hư, nhất là trong các loại xe đời mới. Sự trục trặc, nếu có, sẽ xuất hiện dưới một trong hai hình thức: không có khí lạnh hoặc không đủ khí lạnh. Nguyên nhân có thể do bộ phận nào đó không hoạt động, do nghẹt ở đâu đó trong hệ thống khiến chất sinh hàn...
Top