Kết quả tìm kiếm

 1. thichduthu2007

  Tìm bạn đồng hành đường HCM đoạn Hà Nội - Đông Hà (Quảng Trị) hè 2017

  1. Thông tin chuyến đi: - Cung đường: Đường Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đông Hà (Quảng Trị) - Hà Nội; - Thời gian dự kiến: đi 18/06/2017, về 23/06/2017; - Mục đích chính của chuyến đi: về thăm quê hàng năm. - Phương tiện di chuyển cho các chặng chính: ô tô riêng 7 chỗ; - Số lượng người dự kiến: tối đa...
 2. thichduthu2007

  Tìm bạn đồng hành đường HCM đoạn Hà Nội - Đông Hà (Quảng Trị) hè 2014

  1. Thông tin chuyến đi: - Cung đường: Đường Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đông Hà (Quảng Trị) - Hà Nội; - Thời gian dự kiến: tháng 06/ tháng 07/2014; - Mục đích chính của chuyến đi: về thăm quê hàng năm. - Phương tiện di chuyển cho các chặng chính: ô tô riêng 7 chỗ; - Số lượng người dự kiến: tối đa 4...
 3. thichduthu2007

  Tìm bạn đồng hành đường Hồ Chí Minh từ Quảng TRị về Hà Nội thứ 6-7 (19-20/07/2013)

  1. Thông tin chuyến đi: - Cung đường: Đường Hồ Chí Minh, từ Đông Hà (Quảng Trị) về Hà Nội; - Thời gian dự kiến: 19/07/2013; - Mục đích chính của chuyến đi: về Hà Nội... - Phương tiện di chuyển cho các chặng chính: ô tô riêng 7 chỗ; - Số lượng người dự kiến: tối đa 4 người (kể cả lái xe) -...
 4. thichduthu2007

  Tìm bạn đồng hành đường Hồ Chí Minh từ Hà Nội đến Quảng Trị ngày mai 12/07/2013

  1. Thông tin chuyến đi: - Cung đường: Đường Hồ Chí Minh, từ Hà Nội đến Đông Hà (Quảng Trị) ; - Thời gian dự kiến: đi 12/07/2013, về 19/07/2013; - Mục đích chính của chuyến đi: đi về thăm quê... - Phương tiện di chuyển cho các chặng chính: ô tô riêng 7 chỗ; - Số lượng người dự kiến: tối đa 4...
 5. thichduthu2007

  Tim ban dong hanh di o to cung duong HCM tu Ha Noi den Dong Ha ngay mai 11/07/2013

  1. Thông tin chuyến đi: - Cung đường: Đường Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đông Hà (Quảng Trị) - Hà Nội; - Thời gian dự kiến: tháng 06/ tháng 07/2014; - Mục đích chính của chuyến đi: về thăm quê hàng năm. - Phương tiện di chuyển cho các chặng chính: ô tô riêng 7 chỗ; - Số lượng người dự kiến: tối đa 4...
Top