Kết quả tìm kiếm

  1. X

    [CCCĐ] Con đường đi mười năm

    Chào các Bác Tài, lần đầu tiên lái xe nên kinh nghiệm và trình đô hạn chế vậy các Bác ném đá nhỏ thôi nhé . Trước giờ theo dõi các Bác trên từng cây số nhưng nghĩ mình văn dốt nên không gởi bài , hôm nay gồng mình gởi thử một bài nói về cuộc sống của...
Top