Kết quả tìm kiếm

  1. gago69

    Dương Binh Em xin báo cáo về chuyến đi Pa Ủ ạ ... !!!

    Em được vinh dự nhận nhiệm vụ của CLB Dương binh và được chủ tệch ủy thác để thay mặt CLB +B trao phần tài trợ của chi hội ta là 3 bộ âm ly và loa đài đến tận tay nhà trường và các cháu, chuyến đi đã thành công tốt đẹp và nhiệm vụ được giao phó em cũng đã hoàn thành ạ ! Chờ mãi mới có cái ảnh...
Top