Kết quả tìm kiếm

  1. ocota

    Liên hạn của xe cơ giới

    Niên hạn của xe cơ giới Các bác cho e hỏi ngơ một chút là theo quy đình nào để bên đăng kiểm tính liên hạn của xe? E chưa hiểu là sẽ tính từ năm sản xuất hay từ ngày đăng ký, đăng kiểm lần đầu ạ?
  2. ocota

    Hỏi về cách cài đặt vị trí nhớ của ghế xe oto

    Kính tthưa các cậu các mợ tình hình là em ngôi lên xe có cái ghế chỉnh điện (vd luôn là xe mer e250) nhưng em vẫn chưa biết chỉnh vị trí nhớ 1 vs 2 của ghế lái. Vậy em nhờ các cậu các mợ chỉ giáo cho em với ợ. Em thank các cậu vs các mợ nhều nhều.
Top