Kết quả tìm kiếm

  1. L

    [Công nghệ] Gầm máy civic

    Gầm civic 2.0 của e chạy vào đường đá dăm cứ kêu lọc cọc không biết phải thay các bộ phận gì các cụ nhỉ? Đi đường nhựa thì vẫn êm ru, các cụ nhiều kinh nghiệm thông não e phát.
Top