Kết quả tìm kiếm

  1. H

    [Funland] Công thợ điện cao hay độc quyền?

    Chuyện là nhà em muốn thay cái dây cáp điện từ công tơ vào nhà nên có tham khảo cái bảng giá của EVN thì thấy rất cao. Tiền công thay cái dây cáp là 46,000 đ/m dài chưa VAT. Với nhà gần công tơ điện cách khoảng 10 m đổ lại thì không có vấn đề gì nhưng nhà em cách cái vị trí công tơ gần 100 m nên...
Top