Kết quả tìm kiếm

  1. P

    [Thảo luận] hải phòng - đồ sơn 80km/h

    Hôm qua về quê, cứ tưởng đoạn Hải Phòng - Đồ Sơn phải bò 50km/h, nhưng các cụ GTCC HP đã tiếp thu ý kiến anh em OF nên cho phóng tối đa 80km/h. Vậy kính báo để anh em được biết
Top