Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Em tìm chỗ sửa cam hành trình!

    Bẩm các cụ, em có con cam hành trình vietmap p1! Chả hiểu do em lắc lư mạnh, hay tại quay được nhiều cảnh không vừa ý nó mà cái chân sạc nó hỏng! Giờ em muốn thay cái chân sạc ở đâu mong các cụ chỉ bảo!!!
  2. M

    [Funland] Tt Nga từ chức!!!!

    "********* Nga Dmitry Medvedev thông báo ông cùng các quan chức chính quyền từ chức để tạo điều kiện cho Putin thay đổi hiến pháp.' Thế là sao ah! Không lẽ lại có ảnh Tập phẩy... Ghế vĩnh viễn luôn???
Top