Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Nông trường 1/5, Nghĩa đàn, Nghệ an

    Cụ nào thạo vùng này cho em hỏi lên nông trường 1/5 Nghệ an đi đường nào tiện nhất. Em có việc chắc phải quần khu này mấy hôm, cụ nào có bản đồ cho em xin luôn hay chỉ chỗ em đi mua thì tốt quá. Cám ơn các cụ trước.
Top