Kết quả tìm kiếm

  1. F

    [Funland] nền tảng tuyển dụng thông minh

    FreeC Asia là công ty start-up của Nhật Bản nền tảng tuyển dụng thông minh. Ngoài website đăng tin tuyển dụng tìm việc và dịch vụ cung cấp nhân sự cấp cao, blog nhân sự của FreeC Asia được tạo ra như một nơi cung cấp kiến thức chuyên môn, kỹ năng cho các nhà tuyển dụng cũng như người tìm việc...
Top