Kết quả tìm kiếm

  1. M

    [Funland] Vũ trụ làm mỏi suy nghĩ .. ngoài vũ trụ là gì ?

    Covid nằm nhà xem phim khoa học về Vũ trụ bao la huyền bí mới thấy Vũ trụ rộng lớn kinh khủng như nào , chưa có từ ngữ nào có thể giải thích thỏa đáng được. Trong khi nhân loại vẫn đang mải mê tranh đấu ( với đủ hỉ nộ ái ố) để sinh tồn trên 1 hạt cát là trái đất này rồi sẽ đi đến chỗ diệt vong...
Top