Kết quả tìm kiếm

  1. Linhlovely

    OF - Tuổi Ỉn - Danh sách thành viên

    Thể theo nguyện vọng của cac loại nhợn trên diễn đàn Ô tô lớn nhât Việt Nam này, A dua theo fong trào, người người lập hội, nhà nhà lập hội Nay, E bố cáo thành lập Chi hội cac loại Nhợn! Mời tât cả cac Nhợn, từ nhợn rừng, nhợn nhà, nhợn bông, nhợn cảnh tụ tập về đây, gop gió thành bão, ăn chơi...
  2. Linhlovely

    [Funland] Cho E xin 1 thớt chỉ để thi thoảng tâm sự!

    Hà Nội ngày 23 tháng Chạp năm Kỉ Sửu Hôm nay đã là ngày ông Công ông Táo rồi! Thế là đã bước 1 chân vào cánh cửa Tết! Dù câu này đã cũ mèm nhưng vẫn phải nói: Thời gian trôi nhanh thật! Đã lâu lắm rồi không ngồi viết! Viết báo khác hẳn viết văn... nhưng vẫn thấy CẦN, thấy MUỐN viết 1 điều j`...
Top