Kết quả tìm kiếm

  1. O

    Chi hội Hệ thống điện - Âm thanh

    Chào các bác. Em hiện đang dùng đầu đĩa tàu khựa cho Terios đời 2003 của em, đùng một cái nó lăn cổ ra không đọc đĩa. Có ông bạn tốt tặng cho cái đầu tháo CRV mà thằng thợ bảo không vừa nên không lấy, nó chài em mua đầu phò của nó đọc cả DVD tầm <2tr. Em không mua, vì cái đầu đó nghe tiếng chua...
Top