Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Thảo luận Ngõ và cổng rộng tối thiểu bao nhiêu để xe ô tô vào được?

    Chào mọi người em muốn hỏi nhà em đường ngõ cạnh nhà rộng 3.5m xe dài 4.5m thì cần gara rộng bao nhiêu thì có thể ra vào dễ dàng. Các cụ chỉ em với
  2. K

    Nhà cháu khônng bình luận được trong thớt mua bán

    Minh cũng không biết làm thế nào để đăng bài
Top