Kết quả tìm kiếm

  1. ngocruby_207

    Hải Dương Thơ ca cây nhà lá vườn (không chấp nhận văn xuôi).

    Em đặt gạch đầu tiên! Thơ về con gái Hải Dương (Tác giả: Lam Điền) Nắng Sài Gòn rực rỡ lắm phải không? Nên con gái Sài Gòn thắm hương nồng nhiệt lắm. Trời Hà Nội về thu càng sâu thẳm. Cho những dáng kiều thanh nhã đáng yêu hơn. Em chỉ là con gái Hải Dương thôi Chẳng rực rỡ như màu hoa phượng...
  2. ngocruby_207

    Thơ của trẻ con ạ:">

    aaaaaa
Top