Kết quả tìm kiếm

  1. T

    [Funland] Tiền sinh hoạt phí khi học đại học ở Hà Nội

    Em gái em 10x, chuẩn bị lên Hà Nội học đại học. Mà tham khảo thấy bạn bè em ấy đang xin tiền sinh hoạt phí là 7tr/tháng (chưa có học phí). Bao gồm: - Tiền nhà, điện, nước, mạng: 2tr. - Tiền ăn: 80x30=2,4tr. (Sáng, trưa, tối). - Xăng xe: 600k. - Đi chơi, cafe, bạn gái, nạp thẻ đt: 2tr. Nghe bảo...
Top