Kết quả tìm kiếm

  1. Nam Đế

    Em hỏi về lỗi màn hình tivi

    Tivi nhà em hiệu LG, em dùng đến nay cũng 8 năm rồi. Một ngày đẹp trời lăn đùng ra lỗi như thế này. Em gọi thợ đến thì phán sửa mất khoảng củ rưỡi mà năm ăn năm thua, gọi LG thì bảo phải thay màn mất chục củ. Phương án tivi mới em đã tính đến nhưng thời buổi khó khăn này còn nước còn tát. Em nhờ...
Top