Kết quả tìm kiếm

  1. ekuoi

    [Camera] Hú hồn

    chiều nay đi trên QL 18 gặp bác xe tải đi phía trước rơi bánh dự phòng. May quá e phanh kịp, hú hồn chim én. Sau khi rơi bánh bác ấy vẫn hồn nhiên đi như ko có chuyện gì cụ nào lười xem thì tua đến giây thứ 28
Top