Kết quả tìm kiếm

  1. H

    [Funland] Chi phí tập golf

    Vâng theo quan điểm của em thì những bộ gậy dưới 10 củ như thế thường sẽ "khó đánh" hơn những bộ gậy 20-30 củ ^^ Và chi phí tập thầy và ra sân vì thế cũng sẽ tăng cao hơn để đạt đc 1 trình độ nhất định. Ví dụ cụ đánh 1 bộ gậy tốt mất 30 buổi ra sân để break 100 (over 28), nhưng vs bộ gậy khó...
  2. H

    [Funland] Chi phí tập golf

    Gậy mua bộ cũ khoảng 20-30tr, bộ mới khoảng 50-70tr. Thầy khoảng 15-30tr là ổn (bao gồm sân bóng), sau đấy tự tập và ra sân tuần 1,2 buổi. Mỗi lần ra sân hết 2-4tr. Tập ở sân tập thì 50-100k cho 100 bóng. Còn mới chơi ra sân ở Hà Đông có 3 hố thật đánh rất kinh tế. Để gọi là biết chơi cụ xác...
Top