Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Kiếm máy bay bà già!

    Thời buổi hiện đại nhưng em lại máu me với mấy em xe đời tống GL150 vs cái em trẻ hơn tí Wolf125. Các cụ cho em ý kiến xem nên lái em nào hay hơn với ạ. Em thì khoái cái em già hơn nhưng sợ em ấy hay ốm vặt...:-/
Top