Kết quả tìm kiếm

  1. ngayvadem

    [Funland] Nơi xứ người

    Trời bây giờ em ạ của tháng năm Và hôm nay đúng ngày chia tay ấy Anh về đây thấy lòng mình vẫn vậy Nơi xứ người biêt em đã ra sao? Anh về đây với nỗi nhớ âm thầm Kỷ niệm cũ chợt ùa về cay mắt Một năm xa chưa một lần gặp mặt Có bao giờ em ước một lần thăm. Rồi mai này ta có gặp lại nhau có...
Top