Kết quả tìm kiếm

  1. hungtt76

    [Thảo luận] Xe bị hỏng côn

    Hôm qua em có việc đi lên Lạng Sơn.Lúc đi thì mọi sự bình an. Khi về đến đoạn bắt đầu qua Bắc Ninh vào làn xe chung,em định vượt một chú xe tải to...đến gần nửa thân xe tải, thì em nhìn xa thấy một chú bốn bánh đi ngược lại phóng rất nhanh em bèn đạp côn về số 4 tăng ga để vọt qua cho nhanh thì...
  2. hungtt76

    [Thảo luận] 2 bánh đi ẩu quá.

    Chả là sáng nay em có việc đi Thanh trì.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ em lái xe về nhà,đến đoạn ngã 3 Lạc Trung và Minh Khai thì đèn đỏ em bèn dừng lại,đường có hơi đông một tí nên em tự nhủ phải đi thật chậm và từ tốn.Đèn xanh, em nhìn sang phải thấy một chú đi xe máy đèo một cô bé đang vê ga xem...
Top