Kết quả tìm kiếm

  1. H

    [Funland] Vợ đòi ăn tết bên nhà ngoại

    Em lấy vợ giờ là cái tết thứ 2, nhà bme vợ cách bme đẻ tầm 300km và cách hà nội tầm hơn trăm km. Năm ngoái về ăn tết bên nhà bme đẻ em rồi. Năm nay vợ e vin cớ đó đòi về ăn tết ở đằng vợ. Do khoảng cách xa nên ko thể chạy đi lại hai nơi đc, khổ cái em thân làm trai còn bao nhiêu nghĩa vụ. Em...
  2. H

    [Funland] 40 tuổi thì sẽ làm gì

    Chào các cụ, em năm nay cũng 37 làm thằng nhân viên quèn cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực fintech lương cũng đủ sống nhưng không có khả năng thăng tiến cao hơn. Do áp lực ngành này cũng khá cao và tỷ lệ đào thải cao nên em dự tầm 40 tuổi là em sẽ bị thay thế bởi lớp trẻ, và cũng khó xin...
Top