Kết quả tìm kiếm

  1. Cuongbazoka

    Chia sẻ kinh nghiệm: Giúp các cụ tránh bị xxx vị vô cớ

    Do nghề nghiệp nên em đi cũng nhiều, bị xxx vịn cũng lắm, một số trường hợp thì quả thật em có lỗi, nhưng không ít tình huống bị xxx vịn theo kiểu lỗi mồm. Em xin tổng hợp một số kinh nghiệm đi trên đường mà em biết và qua các cụ đã có kinh nghiệm chia sẻ hầu giúp chút ít các cụ tránh bị xxx vịn...
  2. Cuongbazoka

    Chia sẻ kinh nghiệm: Giúp các cụ tránh bị xxx vị vô cớ

    Do nghề nghiệp nên em đi cũng nhiều, bị xxx vịn cũng lắm, một số trường hợp thì quả thật em có lỗi, nhưng không ít tình huống bị xxx vịn theo kiểu lỗi mồm. Em xin tổng hợp một số kinh nghiệm đi trên đường mà em biết và qua các cụ đã có kinh nghiệm chia sẻ hầu giúp chút ít các cụ tránh bị xxx vịn...
Top