Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Thảo luận Hiện tượng máy bị rung

    Các bác cho e hỏi xe of e san 2016 có hiện tượng bị rung máy. Cụ thể xe mới đề nổ không có hiện tượng gì , nếu đề lên để 15-20 phút thì máy bị rung lắc, nếu xe hoạt động trên đường khoảng 20-30km thì xuất hiện việc rung máy. Vậy phải xử lý thế nào. Cảm ơn các bác
Top