Kết quả tìm kiếm

  1. S

    [Thảo luận] Bắn tốc độ ở cầu vượt Phạm Hùng.

    Sáng nay 7h em đi qua đã thấy 1 chú matiz rình dập ở chân càu vượt. XXX ở đây chỉ bắn vào ngày thứ 7. Các cụ đi qua cần chú ý.
  2. S

    Cap của em bị hỏng cửa gió điều hòa.

    Có bác nào biết ở đâu bán cái cửa gió điều hòa trên xe Cap thi chỉ giúp cho bạn e với. Hôm qua thèng ban ném cái điện thoại vèo 1 cái trúng ngay cái cửa gió điều hòa của vợ 2 làm rơi rụng lả tả các cánh gió.(may thế..không vào kính trước) hì..mà lạ thật điện thoại không bị làm sao mới chết chứ...
Top