Kết quả tìm kiếm

  1. Aqvamen

    [Luật] Xe hợp đồng du lịch 35 chỗ có được vào nội đô Hà Nội vào giờ cao điểm không ?

    Kính các cụ, Chả là thời gian sắp tới nhà cháu có việc, cần đi 1 xe 35 chỗ từ Nam Định lên Hà Nội ăn cưới. Cháu nghe một số người nói có lệnh cấm xe hợp đồng du lịch trên 16 chỗ ngồi vào nội đô giờ cao điểm, nhờ các cụ có kinh nghiệm làm rõ giúp cháu, nhà cháu đang rất băn khoăn.
Top