Kết quả tìm kiếm

  1. hunter62

    [VHGT] Vượt phải

    Em cũng dính 1 phát trên đường đi chùa Hương, lúc đó em 2b vượt phải cụ 4b. Định cãi chầy với xxx là em đi bên phải của làn theo Luật, tốc độ không quá giới hạn, nhưng đúng hôm đi lễ, nên đành ... bonus: chả biết 4b có phải là cò không nữa vì đi chậm quá, đường lại vạch liền.
  2. hunter62

    [Camera] Xe container cắt mặt xe camry quá nguy hiểm

    Cụ Cam đi cũng có ngoan lắm đâu ạ, chắc tạt vào bắt Pokemon mới thế.
Top