Kết quả tìm kiếm

  1. o0akay0o

    [Funland] Tình hình Khai mỏ hậu Covid ?

    Thưa các kụ, các mợ. Nhà em sống bằng nghề cung cấp vật tư cho các Mỏ (Mỏ đá, mỏ than, mỏ quặng...) khu vực Miền Bắc. Từ tết đến giờ thú thực là đói thối mồm. Mạo muội lên đấy dò hỏi về tình hình các Khai trường sau khi dịch Covid qua đi để có đường hướng trong những tháng còn lại năm 2020...
Top