Kết quả tìm kiếm

  1. sino4776

    [Hãng xe] Em có chút kinh nghiệm chia sẻ

    Em mới làm được quả này cho 1 người bạn mừng quá Em phi ngay lên đây chia sẻ với các cụ. Trả là sự vụ dư vậy nè. Chiều hôm T7 Em gặp người bạn đang sốt xình xịch mặt xanh tái tử, Em hỏi sự vụ ra sao thì hắn kể lể 1 thôi 1 hồi và rồi kết luận "Mất sạch hệ thống âm thanh Audi TTS Coupe, sau khi...
Top