điện biên

  1. E

    [CCCĐ] Tây phương cực lạc (Cột mốc 17 - nơi con sông Đà chảy vào đất Việt, Cột mốc 0 Apachai - cực Tây)

    SYLL của nhà em Liên Xô lướt ngoài cửa sổ Đông Bắc mùa…Covid (Móng Cái – Cột mốc 1378 – Đảo Vĩnh Thực, Minh Châu – Quan Lạn) Australia - từ Đông sang Tây, từ Thu qua Hạ Lý Sơn - Đi ngay kẻo muộn Chinh phục mũi Đôi - Điểm cực Đông: cực vất nhưng cực chất Một vòng Bát xát mùa lúa chín Xuyên vào...
  2. Vũ_SơnĐồng

    [CCCĐ] Ký sự Tây bắc 2020

    Khi ta ở là nơi đất ở khi ta đi đất đã hoá những tâm hồn . Lịch trình chuyến đi Ngày 1 Hà Nội - tà xùa Tà xùa - tuần giáo Ngày 2 Tuần giáo - điện biên Ngày 3 Điện biên - lai châu Lai châu - sapa Ngày 4 Sapa - đền ông 7 Đền ông 7 Hà Nội
Top