gạo sén cù

  1. lairai

    [Đã bán] Tương ớt Mường Khương và Gạo Sén Cù

    Kính chào các Cụ, các Mợ. Nhà em bán đặc sản Lào Cai và đặc sản Tây Bắc đã lâu. Nhiều Cụ, Mợ đã biết và ủng hộ nhà em nhưng mỗi lần bán hàng trên này em đều phải inbox (kẻo Min, Mod sút ra đảo, hí hí). Hôm nay nhà em chính thức đăng ký gian hàng KDCN để mua bán cho công khai, minh bạch. Gian...
  2. lairai

    [Ngành hàng khác] Tương ớt Mường Khương - Gạo Sén Cù Mường Vi

    Kính chào các Cụ, các Mợ. Nhà em bán đặc sản Lào Cai và đặc sản Tây Bắc đã lâu. Nhiều Cụ, Mợ đã biết và ủng hộ nhà em nhưng mỗi lần bán hàng trên này em đều phải inbox (kẻo Min, Mod sút ra đảo, hí hí). Hôm nay nhà em chính thức đăng ký gian hàng KDCN để mua bán cho công khai, minh bạch. Gian...
Top