#guitar

  1. K

    [Đã bán] Đàn guitar cũ dành cho tập chơi giá 250k

    Em thanh lí cái đàn guitar cũ, ngày trước mua cho 1 thanh niên cấp 2 tập chơi, nay không chơi nữa nên bán. Giá 200k.
Top