mật ong hoa vải thiều

  1. Khai hoan sviet

    Vải Thiều Lục Ngạn loại ngon nhất - Mật Ong hoa vải thiều

    Lục Ngạn đã vào chính vụ đang lúc ngon nhất, em cung cấp Vải Thiều Lục Ngạn chính gốc từ hệ thống vườn của HTX Thanh Hải, sử dụng chế phẩm sinh học. Vải luôn được vận chuyển và bảo quản trong điều kiện mát, Đảm bảo Ngon, đẹp và quan trọng nhất là an toàn, giá 35k/kg, 10kg miễn phí ship nội thành...
  2. Khai hoan sviet

    [Đã bán] Vải thiều lục ngạn loại ngon nhất - Vải thiều sấy dẻo - Mật Ong hoa vải thiều

    Lục Ngạn đã vào chính vụ đang lúc ngon nhất, em cung cấp Vải Thiều Lục Ngạn chính gốc từ hệ thống vườn của HTX Thanh Hải, sử dụng chế phẩm sinh học. Vải luôn được vận chuyển và bảo quản trong điều kiện mát, Đảm bảo Ngon, đẹp và quan trọng nhất là an toàn, giá 35k/kg, 10kg miễn phí ship nội thành...
Top